De Stripschapprijzen

Jaarlijks vinden op De Stripdagen de prijsuitreikingen van Het Stripschap plaats. Het gaat daarbij om de Stripschapprijs, de Stripschapjaarprijzen (Stripschappenningen), de P. Hans Frankfurtherprijs (Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten) en de Bulletje en Boonestaak Schaal. De meest actuele informatie vind je ook op  www.stripschapprijs.nl

De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend aan een striptekenaar of tekstschrijver die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. De Stripschapprijs wordt toegekend door het bestuur van Het Stripschap op voordracht van een onafhankelijke commissie, die ieder jaar opnieuw wordt samengesteld. De commissieleden hebben ieder op hun eigen manier een raakvlak met de stripwereld. De Stripschapprijs bestaat uit een bronzen plastiek met oorkonde, die tijdens De Stripdagen wordt uitgereikt. De Stripschapprijs is gemaakt door beeldhouwer Ton van Beest. Een overzicht van de winnaars sinds 1974 vind je hier

De Stripschapjaarprijzen, ook wel Stripschappenningen genoemd, worden sinds 1981 jaarlijks toegekend voor uitzonderlijke prestaties of buitengewoon prijzenswaardige initiatieven op het gebied van het Nederlandse beeldverhaal. Zij kunnen worden toegekend aan tekenaars, tekstschrijvers, inkleurders,vertalers, uitgevers dan wel personen of instellingen die een uitzonderlijke prestatie op stripgebied hebben verricht. Oorspronkelijk werden drie Jaarprijzen toegekend, waaronder de Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten, de Jaarprijs voor het Beste Stripalbum in de categorie Oorspronkelijk Nederlands en de Jaarprijs voor het Beste Stripalbum in de categorie Oorspronkelijk Buitenlands, dat wil zeggen een stripalbum waarvan een Nederlandse vertaling is verschenen. Sinds 1991 wordt een vierde jaarprijs toegekend en wel in de categorie Beste Jeugdalbum. In 2003 werden de categoriën Oorspronkelijk Nederlands en Oorspronkelijk Buitenlands gesplitst in de categoriën Avontuur en Vermaak en Literair en werd de categorie Beste Jeugdalbum gesplitst in de categorie Beste Jeugdalbum Nederlands en Beste Jeugdalbum Buitenlands. Deze splitsing is vanaf 2007 niet meer actueel. De penningen worden vanaf dat jaar uitgereikt in de categoriën Nederlands Jeugd, Nederlands Avontuur en Vermaak, Nederlands Literair, Buitenlands en de nieuwe categorie Productie voor medewerkers achter de schermen. Inmiddels is het aantal jaarprijzen sinds 2016 teruggebracht tot Album van het Jaar en Jeugdalbum van het Jaar en de P. Hans Frankfurtherprijs.

De Stripschapjaarprijzen bestaan uit diverse prijzen. De Stripschappenningen, bestaande uit:

  • de Jaarprijs voor Album van het Jaar
  • de Jaarprijs voor Jeugdalbum van het Jaar

Daarnaast is er een derde bijzondere jaarprijs: de Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten, de P. Hans Frankfurtherprijs.

Ook De Stripschapjaarprijzen worden toegekend door het bestuur van Het Stripschap op voordracht van dezelfde commissie die ook de voordracht maakt voor de Stripschapprijs. De Stripschapjaarprijs bestaat uit een bronzen penning met een reliëfafbeelding van de Stripschapmascotte Sjoert. Sjoert is een creatie van striptekenaar Henk Albers.

De Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten heet sinds 1997 de P. Hans Frankfurtherprijs, als een hommage aan de oprichter van Het Stripschap, die in 1996 is overleden. Een overzicht van de winnaars vind je hier

Bulletje en Boonestaak Schaal wordt sinds 2003 uitgereikt aan stripmakers die aan de wieg hebben gestaan van het Nederlandse beeldverhaal. De schaal is genoemd naar de eerste populaire stripfiguren in de vaderlandse stripgeschiedenis en zijn een creatie van schrijver A.M. de Jong en tekenaar George Van Raemdonck. Een overzicht van de winnaars vind je hier. De Bulletje en Boonestaak Schaal 2019 werd uitgereikt tijdens het Brabants Stripspektakel in Eindhoven.

De makers van de prijzen

De Stripschapprijs werd 30 jaar lang gegoten door ’t Medaillehuis Wijnands & Van Rensen in Amsterdam, de Stripschappenningen meer dan 20 jaar. Op 1 januari 2005 heeft ’t Medaillehuis haar werkzaamheden overgedragen aan Zilverfabriek W. van Veluw BV in Zeist. In 2005 werd de prijs voor het eerst door hen gegoten, onder supervisie van Hennie Groot van ’t Medaillehuis. De Bulletje en Boonestaak Schaal werd de eerste jaren vervaardigd door een bedrijf in de buurt van Tiel, maar nu al meer dan vijftien jaar door CTS Promo in Zwanenburg.